Een initiatief van 'Bureau Waardenburg'

Vuistregels

Bij het beoordelen van stikstofdepositie.

Woningbouw en Natura 2000

Vuistregels bij het beoordelen van stikstofdepositie als gevolg van woningbouwprojecten.

Door een uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019 ) zijn kaders voor het berekenen, bepalen en beoordelen van effecten van de stikstofdepositie weggevallen. Hierdoor is voor veel woningbouwplannen onduidelijkheid ontstaan over de vergunningverlening.

Wij hebben op verzoek van de Directie Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van BZK vuistregels voor woningbouwplannen opgesteld. Het gaat in deze vuistregels om kleinschalige woningbouwplannen voor het realiseren van duurzame woningbouw, het zogenaamde ‘gasloos wonen’. Deze vuistregels zijn bedoeld als handreiking voor gemeentes; ze geven gemeentes in een vroegtijdig stadium van woningbouwplannen een eerste indicatie over de haalbaarheid van de plannen en mogelijke bijdrage aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.

Effectafstand

De vuistregels geven voor plannen van verschillende omvang een ‘effectafstand’ aan; dit is de afstand tot een Natura 2000-gebied waarbuiten een plan geen bijdrage levert aan de depositie in dat Natura 2000-gebied.
Tevens zijn de vuistregels opgesteld om een bijdrage te leveren aan de huidige discussie omtrent het berekenen, bepalen en beoordelen van effecten van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

 

Download rapport vuistregels

Neem contact op

Heeft u vragen over stikstofdepositie of over een vergunningsprocedure?
Wilt u een goede analyse en inzicht in stikstofdepositie voor een gebied?

T: 0345-512710

T: 0345 - 512710

Stikstofteam

Laat een bericht achter

5 + 4 =