Een initiatief van 'Bureau Waardenburg'

Achtergrondinformatie

Online is veel achtergrondinformatie te vinden over de effecten van stikstof op de natuur en de stikstofcrisis.

Externe links

Online is veel achtergrondinformatie te vinden over de effecten van stikstof op de natuur en over de stikstofcrisis. Hieronder vindt u een compact overzicht van een aantal websites waarop u informatie rondom het thema stikstof kunt vinden.

bij12.nl: achtergrondinformatie over stikstof en Natura2000
aanpakstikstof.nl: overheidswebsite met actuele informatie over stikstof(crisis)
omgevingsweb.nl: beleidsregels over onder andere intern salderen (zie ook bij12.nl)
nationaalgeoregister.nl: GIS bestanden achtergronddeposities en habitats
Aerius.nl: factsheets over de calculator

 

Ecologisch effect

Stikstof is een veelvoorkomend kleur- en reukloos gas. Onze atmosfeer bestaat voor het grootste deel uit stikstof, namelijk voor zo’n 78%. In combinatie met zuurstof en waterstof is het echter reactief en kan het stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) vormen. Als natuurlijke stof is stikstof niet ‘slecht’ of giftig, maar juist een essentiële stof voor het leven op aarde.

Stikstof is nodig voor de groei van planten. Niet alle planten hebben echter evenveel stikstof nodig. Op het moment dat er een overschot aan stikstof ontstaat in de natuur, zullen snelgroeiende, stikstofminnende planten voordeel krijgen ten opzichte van de vegetatie die gewend is aan een meer schrale omgeving. Bijvoorbeeld brandnetels, bramen en wilgen krijgen dan een dusdanig grote voorsprong dat de meer schrale soorten worden overwoekerd en op den duur zelfs verdwijnen. Verder kan een grote hoeveelheid stikstof verzurend werken op de bodem, doordat het kan worden omgezet in salpeterzuur. Dit verzurende effect kan leiden tot aantasting van ecosystemen.

Ecologische maatregelen

Habitats die van nature een lage concentratie stikstof nodig hebben, zijn bijvoorbeeld zeer zwakgebufferde vennen, heischrale graslanden, oude eikenbossen en hoogveenbossen.

Door alle activiteit in Nederland, zoals landbouw, infrastructuur en industrie, worden veel ammoniak en stikstofoxiden uitgestoten. Dit verspreidt zich vervolgens over heel Nederland, waardoor het onder andere neerslaat in Natura 2000-gebieden. Dit leidt tot een afname in de vitaliteit van de stikstofgevoelige habitattypen. Er zijn daarom dus maatregelen nodig die ervoor zorgen dat de hoeveelheid stikstofneerslag drastisch wordt teruggedrongen.

Neem contact op

Heeft u vragen over stikstofdepositie of over een vergunningsprocedure?
Wilt u een goede analyse en inzicht in stikstofdepositie voor een gebied?

T: 0345-512710

T: 0345 - 512710

Stikstofteam

Laat een bericht achter

5 + 10 =