Een initiatief van 'Bureau Waardenburg'

Oplossingen

Wat zijn de mogelijkheden om uw project stikstofbestendig te maken?

We werken samen naar een oplossing

Investeren in oplossingen zodat projecten door kunnen gaan.

Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is een situatie ontstaan die (op voorhand) vrijwel geen extra stikstofuitstoot meer mogelijk maakt. Dat is echter nog niet alles: vergunningverleners, dus provincies en omgevingsdiensten, zijn zeer beducht geworden voor juridische problemen. Het aantonen dat er geen schade ontstaat aan natuurwaarden als gevolg van stikstof moet daardoor aan zeer hoge standaarden voldoen en juridisch vrijwel waterdicht zijn.
Vooral dit aspect maakt dat vergunningverlening op dit moment zeer moeizaam gaat. We kunnen echter op dit punt bogen op de nodige successen en we zitten vooraan bij nieuwe beleidsontwikkelingen.

Niet voor niets waren we nauw betrokken bij het opstellen van Vuistregels voor bouwprojecten, het Advies drempelwaarde stikstofdepositie en een Handreiking Voortoets voor initiatiefnemers. 

Ook u kunnen we de weg wijzen door het doolhof aan regels en helpen aan een heldere onderbouwing van de manier waarop we de effecten van stikstofuitstoot sterk verminderen.
Om uw project op een natuurbewuste manier uit te voeren, kunnen een aantal maatregelen worden genomen.

 

Maatregelen

  • Zorgen dat er geen stikstofverbindingen geproduceerd worden, bijvoorbeeld door te werken met elektrisch materieel of met prefab bouwwerken.
  • Zó weinig stikstof produceren, dat er geen berekenbare hoeveelheid op kwetsbare natuur terechtkomt: door het gebruik van modern materieel, blauwe diesel, GTL of andere emissiearme brandstoffen of het aanpassen van aanvoerroutes.
  • Minder stikstof produceren dan in de uitgangssituatie (bijvoorbeeld bij vervanging van oude naar nieuwe bebouwing, of bij bestemmingsverandering van industrie naar wonen of van agrarisch naar wonen). Aan dit zogenaamde “intern salderen” zijn wel strikte regels verbonden. Waarschijnlijk komt hiervoor binnenkort een simpele procedure.
  • Een andere stikstofbron geheel of deels of tijdelijk uitkopen. Dit noemen we “extern salderen” en ook hiervoor gelden strikte regels en is een vergunningprocedure nodig.
  • Aantonen dat de stikstof die op de natuur terecht komt geen negatief effect heeft; dit is een ecologische voortoets.
  • Aantonen dat er met wat aanpassingen of maatregelen geen negatief effect is op de natuur; dit is de “Passende Beoordeling” (PB) en hierbij is altijd een vergunningprocedure nodig.
  • Tenslotte is compensatie van beschadigde natuur mogelijk, maar dat kan alleen in bijzondere gevallen, waarbij er sprake is van een groot maatschappelijk belang, een gebrek aan alternatieven en zekerheid van succes van nieuwe natuurontwikkeling.

Welk traject volgt mijn project?

De Rijksoverheid heeft een stappenplan opgesteld waarmee u kunt bepalen of uw plan of project vergunningplichtig is onder de Wet natuurbescherming en welke instrumenten kunnen worden ingezet om voor een vergunning in aanmerking te komen. Wij kunnen u bij alle stappen binnen het traject adviseren.

Emissieberekening; hoe kom je op 0?

Met onze adviseurs kunt u kijken hoe u op een uitstoot van 0 kunt komen. We bieden berekening en advies op een reproduceerbare manier.

Neem contact op

Heeft u vragen over stikstofdepositie of over een vergunningsprocedure?
Wilt u een goede analyse en inzicht in stikstofdepositie voor een gebied?

T: 0345-512710

T: 0345 - 512710

Stikstofteam

Laat een bericht achter

11 + 1 =